פרוייקט הכלנית 5 כפר סבא

בפרוייקט 8 דירות קיימות.

כל דירה קיימת תורחב ב כ 25 מ"ר + מרפסת, ולכל דירה יוצמד מקום לחניה בטאבו.

בנוסף, הבניין יחודש עד היסוד, תשתיות חדשות, תווסף מעלית חדשה, חיפוי אבן, פיתוח מגרש ועוד.

במסגרת הפרויקט יתווספו לבניין 5 דירות חדשות.

הפרויקט נמצא בשלב חתימת הסכם מול יזם.

 

 * על מנת להגדיל את התמונה מצד שמאל לגודל מלא, יש ללחוץ עליה.