פרוייקט חיבת ציון 37 רמת גן  

פרויקט תמ"א 38\2 (הריסה ובנייה מחדש) ובו 13 דירות קיימות.

כל דירה קיימת במסגרת הפרויקט תגדל ב10% משטחה הנוכחי. בנוסף תבנה מרפסת לכל דירה ותוצמד חניה בטאבו. 

הבניין הקיים יהרס ובמקומו יבנה בניין חדש של 38 דירות.

הפרויקט נמצא לאחר שלבי המכרז בין יזמים שנוהל בהובלת טאבה ובשיתוף חברי הנציגות,  ולקראת חתימת הסכם.

 

 * על מנת להגדיל את התמונה מצד שמאל לגודל מלא, יש ללחוץ עליה.