פרוייקט יהודה הלוי 32-36 הרצליה

בבניין 18 דירות קיימות, כל דירה קיימת בפרויקט תקבל הרחבות של כ 33 מ"ר תוספת לשטח הקיים.

הדירות הקיימות יקבלו חניה צמודה בטאבו וכן מחסנים. בנוסף, תשתיות הבניין יחודשו עד היסוד- מעליות, חיפוי אבן, פיתוח מגרש ועוד. 

לבניין יתווספו במסגרת הפרויקט 15-16 דירות חדשות.

הפרויקט נמצא בשלב הגשה לעיריית הרצליה.

 

 * על מנת להגדיל את התמונה מצד שמאל לגודל מלא, יש ללחוץ עליה.