פרוייקט התפוז 8 + 6 כפר סבא

פרויקט של שני בניינים משותפים- מחוברים (על אותה חלקה), בהם 28 דירות קיימות.

כל דירה תקבל במסגרת הפרויקט מקסימום הרחבות לפי התכנות אדריכלית: בין היתר, ממ"ד, הרחבת שטח עיקרי ומרפסות. בנוסף, תשתיות הבניין יחודשו ולכל בניין תתווסף מעלית.

לפרויקט זה יתווספו 22 דירות חדשות.

הפרויקט נמצא בשלב הגשה לעיריית כפר סבא לקראת פרסום להתנגדות.

 

 * על מנת להגדיל את התמונה מצד שמאל לגודל מלא, יש ללחוץ עליה.