פרוייקט העמק 9 + 11 כפר סבא

פרויקט משותף של שני בניינים צמודים, בכל בניין 16 דירות קיימות.

במסגרת פרויקט זה, כל דירה תורחב ב כ 25 מ"ר. בנוסף, תשתיות הבניין יחודשו עד היסוד- מעליות, חיפוי אבן, פיתוח מגרש ועוד. 

לאחר מאמצים, הצלחנו ליצר כמות חניות גדולה לטובת בעלי הדירות הקיימות וכן מחסנים.

לכל בניין יתווספו במסגרת הפרויקט 10 דירות חדשות.

הפרויקט נמצא בשלבים מתקדמים בעיריית כפר סבא לקראת ועדה.

 

 * על מנת להגדיל את התמונה מצד שמאל לגודל מלא, יש ללחוץ עליה.